Zum Inhalt springen
Start » Mariana Codruț

Mariana Codruț

Premiul Spiegelungen pentru proză scurtă 2020 | Spiegelungen-Preis für Minimalprosa 2020 | Премія Spiegelungen для мініпрози 2020 | „Microlite: Dincolo de Celan“ | „Mikrolithen: Jenseits von Celan“ | „МІКРОЛІТИ: ПОТОЙБІЧ ЦЕЛАНА“ | Română | Rumänisch | Румунською

Begründung der Jury

DE | UA

Noua zi

Textul condensat la „micro“-volumul prevăzut de concurs deschide pe fundalul unei închipuite idile rurale perspectiva asupra unei drame istorice și asupra uneia de iminență de-a dreptul angoasantă. În zori, „mama“ se îngrijește de animalele gospodăriei, reflectând la o amintire din copilărie: Pe când era fetiță, a devenit indirect martoră cum pe malul Prutului în Bucovina o ofițereasă rusoaică a fost smulsă din falnica ei feminitate printr-un glonț rătăcit – „de-al rușilor? de-al românilor? de-al nemților?“ –, și îi păstrează o admirativă luare aminte, făcându-și cruce, „poate a mia oară“. În acest răstimp, în casă „tata“ abuzează cu șireată brutalitate de „fetică“. Două adânci rupturi/clivaje trec printr-o lume în care ciripitul rândunicii la răsăritul soarelui și nerăbdarea animalelor înfometate par a insinua un soi de normalitate, dar nu fac decât să sporească greutatea coșmarului.

Vita

Mariana Codruț (născută 1956) este absolventă a Facultății de filologie, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași. Trăiește în Iași. A publicat mai multe volume de poezie, printre care Măceșul din magazia de lemne (debut, Junimea, 1982), Tabieturile nopții de vară (1989), Existență acută (1994), hiatus (2015), pulsul nu poate fi minimalist (, 2029). De asemeni, semnează trei cărți de proză publicate de editura Polirom, debutând cu romanul Casa cu storuri galbene (1997), una de publicistică, Românul imparțial (2011), și traducerea lucrării lui J. Piaget Reprezentarea lumii la copil (2005). Cărțile ei au fost nominalizate la diverse premii, unele au fost premiate. Autoarea e prezentă în câteva antologii (printre ele: 111 cele mai frumoase poezii de dragoste din literatura română. București 2017, coord. Marius Chivu și Radu Vancu; Gefährliche Serpentinen. Rumänische Lyrik der Gegenwart. Berlin 1998, coord. Dieter Schlesak; Compagne di viaggio. Racconti di donne ai tempi del comunismo. Roma 2011, coord. Radu-Pavel Gheo și Dan Lungu; Einladung nach Rumänien: Klassische und moderne Erzählungen Berlin 2016, coord. Elsa Lüder).

Der neue Tag

In der gebotenen Kürze eröffnet der Text vor dem Hintergrund einer vermeintlichen ländlichen Idylle die Sicht auf ein historisches und ein bedrängend aktuelles Drama. Die Hausmutter versorgt im Morgengrauen das Vieh und sinnt einer Kindheitserinnerung nach: Sie hat als Mädchen erlebt, dass eine russische Offizierin am Ufer des Pruth in der Bukowina durch eine verirrte Kugel, die von den Russen, den Rumänen oder den Deutschen stammen mochte, aus ihrer stolzen Weiblichkeit gerissen wurde, und gedenkt ihrer mit bewundernder Andacht. Währenddessen vergeht sich der Hausvater mit klammheimlicher Brutalität an der Tochter. Zwei tiefe Risse durch eine Welt, in der Schwalbengezwitscher bei aufgehender Sonne und das vor Hunger ungebärdige Vieh Normalität zu beschwören scheinen, der bedrohlichen Atmosphäre aber gerade das Gewicht eines Albdrucks verleihen.

Vita

Mariana Codruț (geboren 1956) hat die Sprach- und Literaturwissenschaftliche Fakultät der Universität „Al. I. Cuza” Iași/Jassy absolviert. Sie lebt in Iași/Jassy. Sie hat einige Gedichtbände veröffentlicht, darunter Măceșul din magazia de lemne (Der Hagebuttenstrauch im Holzschuppen, Debüt, 1982), Tabieturile nopții de vară (Sommernachtsgepflogenheiten, 1989), Existență acută (Akute Existenz, 1994), hiatus (Hiatus, 2015), pulsul nu poate fi minimalist (der puls kann nicht minimalistisch sein, 2029). Außerdem sind drei Prosabände im Verlag Polirom erschienen, darunter der Roman Casa cu storuri galbene (Das Haus mit gelben Fensterläden, 1997), dazu ein Band Publizistik, Românul imparțial (Der unparteiische Rumäne, 2011) und die Übersetzung der Arbeit von J. Piaget, Reprezentarea lumii la copil (Das Weltbild des Kindes, 2005). Ihre Bücher sind für verschiedene Preise nominiert und einige davon ausgezeichnet worden. Die Autorin fand Aufnahme in einige Anthologien (darunter: 111 cele mai frumoase poezii de dragoste din literatura română – Die schönsten Liebesgedichte der rumänischen Literatur, București 2017, Hg. Marius Chivu & Radu Vancu; Gefährliche Serpentinen. Rumänische Lyrik der Gegenwart, Berlin 1998, Hg. Dieter Schlesak; Compagne di viaggio. Racconti di donne ai tempi del comunismo – Weggefährtinnen. Erzählungen von Frauen zur Zeit des Kommunismus, Roma 2011, Hg. Radu-Pavel Gheo und Dan Lungu; Einladung nach Rumänien: Klassische und moderne Erzählungen, Berlin 2016, Hg. Elsa Lüder).

Новий день

Коротка концентрована проза, у якій перед нами постає позірна сільська ідилія. Насправді ж вона – тло  драматичних подій, як колись у минулому, так і сьогодні. У вранішніх сутінках немолода вже господиня обходить худобу і перебирає вервицю своїх дитячих спогадів: дівчинкою вона стала очевидицею того, як заблукала куля, випущена з гвинтівки чи то росіянина, чи румуна,  а чи німця, обірвала життя молодої російської офіцерки на березі річки Пруту на Буковині. Жінка промовляє за неї зворушливу поминальну  молитву. А в цей час господар дому потайки, брутально-жорстоко, ґвалтує власну дочку. Дві глибокі розколини у цьому світі, який у промінні вранішнього сонця, під щебіт ластівок та рев голодної норовливої  худоби, здається цілковито нормальним – й водночас саме все це створює загрозливу атмосферу, неначе тягар задушливого кошмарного сну.

біографія

Маріана Кодруц (нар. 1956) вивчала мовознавство та літературознавство в Ясському університеті імені А.Й.Кузи. Живе в Яссах. Опублікувала декілька поетичних збірок, серед них Măceşul din magazia de lemne („Шипшина у повітці для дров“, дебют 1982), Tabieturile nopţii de vară” („Звичаї літньої ночі“, 1989), „Existenţă acută” („Гостре існування“, 1994), „hiatus” („хіатус“, 2015), „pulsul nu poate fi minimalist” („пульс не може бути мінімалістичним“, 2029). Крім цього, у видавництві Polirom вийшли три книги прози, серед них роман „Casa cu storuri galbene” („Будинок з жовтими віконницями“, 1997), публіцистика „Românul imparţial” („Неупереджений румун“2011) та переклад праць Ж. Піаже „Reprezentarea lumii la copil” („Світобачення дитини”, 2005). Книги Маріани Кодруц неодноразово були номіновані на різні премії, деякі з них отримали відзнаки. Її твори також увійшли до антологій, таких як „111 cele mai frumoase poezii de dragoste din literatura română” („Найкращі поезії про кохання румунської літератури“, Бухарест 2017, вид. Маріус Ківу & Раду Ванку), „Gefährliche Serpentinen. Rumänische Lyrik der Gegenwart” („Небезпечні серпантини. Румунська лірика сучасності“, Берлін 1998, вид. Дітер Шлезак), „Compagne di viaggio. Racconti di donne ai tempi del comunismo” („Попутниці. Оповіді жінок у часи комунізму“, Рим, 2011, вид. Раду-Павел Ґео і Дан Лунґу), „Einladung nach Rumänien: Klassische und moderne Erzählungen“ („Запрошення до Румунії: класичні та сучасні оповідання“, Берлін, 2016, вид. Ельза Людер).